Stockholm Lifestyle Motor Show

är en mässa för nya personbilar som fokuserar på körglädje, trender och ny teknik.

Information angående Lifestyle Motor Show mars 2019
 
Då bokningsläget beträffande Lifestyle Motor Show 2019 inte har nått upp till den nivå vi anser är nödvändigt för att kunna arrangera en kvalitetsmässigt stark bilmässa, så väljer vi att skjuta upp mässan för att arrangera den vid ett senare tillfälle.

Lifestyle Motor Show har tidigare arrangerats ett flertal gånger på Stockholmsmässan med nöjda utställare och besökare och vi är övertygade om att det finns ett starkt behov av en bilmässa i Sverige för den bilintresserade allmänheten. Arbetet börjar därför omedelbart för att tillsammans med olika aktörer inom bilbranschen utveckla konceptet ytterligare med ambitionen att återkomma med en ny, stark bilmässa år 2020.
 
Peter Näsman
VD
Lifestyle Events